Instructiefilmpjes

Op deze pagina vind je enkele instructiefilmpjes terug over volgende thema's:

Handhygiëne

   Handen wassen met zeep
   Gebruik van handalcohol
   Correct handschoenen uittrekken

(Her)gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

   Alles wat je moet weten over een mondmasker  
   Rationeel gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
   Cohortzorg in instellingen
   Uitkleden bij C+D isolatie

E-learning Howest

Voor richtlijnen en het correct gebruik van beschermingsmateriaal verwijzen we door naar de pagina van het Agenschap Zorg en Gezondheid.

Handhygiëne 

Handen wassen (03:25)

heavy_check_markheavy_check_mark Sterk aanbevolen

Gepost door Zorg en Gezondheid

Opmerkingen
Bekijk hoe je je handen correct wast met vloeibare zeep.

 

Gebruik van handalcohol (02:28)

heavy_check_markheavy_check_mark Sterk aanbevolen

Gepost door Zorg en Gezondheid

Opmerkingen
Bekijk hoe je je handen correct ontsmet met handalcohol.

 

 Correct handschoenen uittrekken (2:09)

heavy_check_markheavy_check_mark Sterk aanbevolen 

Gepost door Zorg en Gezondheid

Opmerkingen
Bekijk hoe je je handschoenen correct uittrekt

 

(Her)gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Alles wat je moet weten over een mondmasker (02:09)

heavy_check_mark heavy_check_markSterkAanbevolen 

 

Opmerkingen 


Dit filmpje licht toe hoe een mondmasker te gebruiken en ook hoe je dit kan bewaren.

Meer informatie op https://maakjemondmasker.be/

Advies voor het aanschaffen van een mondmasker: https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/05/Richtlijnen_AanschafMondmaskers.pdf  - Info via het Huis Voor Gezondheid

 

Rationeel gebruik van PBM (12:48)

heavy_check_mark Aanbevolen 

Gepost door Domus Medica – www.domusmedica.be.

Opmerkingen

Het rationeel gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM): een pragmatische benadering van de theorie met demonstratie.

Door IPC (infectiepreventie en -controle) verpleegkundige van Artsen Zonder Grenzen.
Dit filmpje werd tot stand gebracht met de steun van de stad St-Truiden en Artsen Zonder grenzen.

⚠️ Het filmpje bevat correcte informatie, behalve over ontsmetten van handschoenen. Ontsmetten van handschoenen wordt afgeraden en is niet nodig.

 

Cohortzorg in instellingen (01:05) - Filmpje uit Nederland

heavy_check_mark Aanbevolen 

Gepost door zorgvoorbeter

Opmerkingen

In de coronacrisis zijn er soms niet genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondmasker of schort, beschikbaar. Zorgmedewerkers moeten ze daardoor hergebruiken. Geen ideale situatie.

Charlotte Michels, expert hygiëne van Zorgvoorbeter.nl laat in dit filmpje zien hoe je bij extreme tekorten aan materialen binnen een cohort (besmette ruimte) persoonlijke beschermingsmiddelen kunt hergebruiken.

⚠️ We raden de andere filmpjes van 'zorg voor beter 'niet aan, aangezien de Nederlandse context te erg verschillend is van de Belgische context. De hygiënemaatregelen worden ook niet altijd correct toegepast.

 

Uitkleden bij C+D isolatie (01:09)

heavy_check_mark heavy_check_markSterk Aanbevolen 

Gepost door: GZA  Ziekenhuizen

Opmerkingen

Deze video toont de procedure voor het uitkleden bij Contact + Druppel isolatie bij GZA Ziekenhuizen. Na de uitkleedprocedure dient de beschermbril nog gereinigd en gedesinfecteerd te worden met Clinell.

 

E-learning (Howest)

heavy_check_mark heavy_check_markSterk aanbevolen

https://www.howest.be/covid19hygiene/#/

Gepost door Howest – www.howest.be

Opmerkingen

Op hun website geeft hogeschool West-Vlaanderen (Howest) een overzicht van de hygiënische maatregelen die genomen dienen te worden ter preventie van het verspreiden van Covid-19. Howest richt zicht specifiek naar de thuiszorg, ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Er wordt gesproken over de 'patiënt' als synoniem voor 'bewoner', 'cliënt' of 'resident'.

In dit overzicht van maatregelen in verband met handhygiëne, hoesthygiëne, gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen, reinigen en ontsmetten van oppervlakken worden de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid gebruikt.