Ontdek de thema's

Een overzicht van de thema's met elk hun goede ideeën en initiatieven vind je hier. Ter verduidelijking leggen we nog even uit wat elk thema inhoudt.

Lokaal bron- en contactonderzoek

De Vlaamse Regering keurde op 26 juni 2020 een plan goed om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. De zorgraden met hun netwerk krijgen hier een belangrijke rol toebedeeld. Het welslagen van infectiebestrijding staat of valt immers door enerzijds een preventieve aanpak en anderzijds een doorgedreven contactopsporing en ondersteuning van getroffen voorzieningen en gemeenschappen. Hoe organiseren jullie dit in je eigen regio? Maakten jullie een draaiboek of afsprakenkader dat jullie willen delen?

Noden en aanbod verbinden

Eerstelijnszones vangen vaak noden op uit het werkveld en dienen hierop een gepast antwoord te formuleren. Het capteren van noden kan op verschillende manieren gebeuren, zoals via het dashboard noden van het Agentschap Zorg en Gezondheid, lokale bevragingen, rechtstreeks aanspreekpunt voor zorgverleners,... Hierop dient de eerstelijnszone een antwoord te formuleren door linken te leggen met bestaande lokale, regionale en Vlaamse initiatieven. Hoe hebben jullie de verbinding tussen vraag en aanbod aangepakt? Hoe gaan jullie om met de nood aan psychosociale ondersteuning?

Sensibiliseren van de populatie en zorgaanbieders

Om de contactopsporing succesvol uit te bouwen moeten burgers en zorgaanbieders continu geïnformeerd worden over de te nemen preventieve maatregelen zowel bij een heropflakkering als in het dagelijkse leven. De expertise van de LOGO’s kan hierbij worden ingeschakeld. Het is binnen de zorgraad dat deze rol wordt opgenomen. De zorgraden zijn vrij om deze opdracht al dan niet op regionaal niveau in te vullen.

Triagepunt

Een triagepunt is een samenwerking tussen huisartsenkringen/wachtposten en ziekenhuizen waar patiënten na telefonische triage door de huisarts een fysiek klinisch onderzoek ondergaan om verder onderscheid te kunnen maken tussen patiënten die verder thuis behandeld zullen worden en patiënten die worden verwezen naar spoed voor mogelijkse opname. Hoe organiseren jullie dit praktisch? Maakten jullie een draaiboek of afsprakenkader dat jullie willen delen?... 

Professionele ondersteuning van personen thuis

Heel wat hulp kan moeilijk of niet meer georganiseerd worden. Toch is het cruciaal dat kwetsbare personen de voor hen noodzakelijke hulp thuis verder kunnen krijgen. Welke inspirerende, intersectorale werking, waarbij personen met een zorg- en ondersteuningsnood toch ondersteuning krijgen, ken jij? En wat met personen die niet ziek zijn, maar dreigen zonder hulp te vallen?

Vrijwilligerswerk en buurtzorg

Er ontstaan tal van inspirerende initiatieven in Vlaanderen via vrijwilligers, buren, jeugdbewegingen, verenigingen… die de kwetsbare persoon thuis ondersteunen. Zoals boodschappen doen voor een oudere, telefoneren naar mensen die alleen thuis zitten… Deel je idee of initiatief en inspireer anderen om hetzelfde te doen.

Ondersteuning van eerstelijnsmedewerkers en -zorgverleners

Eerstelijnsmedewerkers en -zorgverleners geven het beste van zichzelf om personen met een zorg- en ondersteuningsnood verder te helpen. Op het platform De Zorgsamen vinden professionals en mantelzorgers tips om goed voor zichzelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Welke beroepsgroep- of organisatie overschrijdende ideeën en tips of initiatieven ken jij die hén ondersteunen?

Samenwerking eerste lijn en ziekenhuizen

Nu meer dan ooit is een vlotte samenwerking tussen de eerste lijn en de ziekenhuizen essentieel. Heel wat mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en worden mogelijks vroeger uit het ziekenhuis ontslagen omwille van capaciteitsproblemen. Vaak komen ze terug in hun thuissituatie zonder dat alle zorg al georganiseerd werd. Welke ideeën heb jij, of welke sectoroverschrijdende initiatieven ken jij om dit op te vangen?

Andere

Indien jouw idee of initiatief niet onder één van de reeds opgelijste thema’s past, kan je het hier kwijt