Ontdek de thema's

Een overzicht van de thema's met elk hun goede ideeën en initiatieven vind je hier. Ter verduidelijking leggen we nog even uit wat elk thema inhoudt.

Noden en aanbod verbinden

Eerstelijnszones vangen vaak noden op uit het werkveld en dienen hierop een gepast antwoord te formuleren. Het capteren van noden kan op verschillende manieren gebeuren, zoals via de COVID-19 Barometer, het dashboard noden van het Agentschap Zorg en Gezondheid, lokale bevragingen, rechtstreeks aanspreekpunt voor zorgverleners,... Hierop dient de eerstelijnszone een antwoord te formuleren door linken te leggen met bestaande lokale, regionale en Vlaamse initiatieven. Hoe hebben jullie de verbinding tussen vraag en aanbod aangepakt? Hoe gaan jullie om met de nood aan psychosociale ondersteuning?

Triagepunt

Een triagepunt is een samenwerking tussen huisartsenkringen/wachtposten en ziekenhuizen waar patiënten na telefonische triage door de huisarts een fysiek klinisch onderzoek ondergaan om verder onderscheid te kunnen maken tussen patiënten die verder thuis behandeld zullen worden en patiënten die worden verwezen naar spoed voor mogelijkse opname. Hoe organiseren jullie dit praktisch? Maakten jullie een draaiboek of afsprakenkader dat jullie willen delen?... 

Schakelzorgcentrum

Vanuit de overheid wordt gevraagd om een schakelzorgcentrum in te richten indien de ziekenhuizen geen ruimte meer hebben om iedereen die ziek is en (ernstige) klachten vertoont op te nemen, of wanneer mensen die thuis verzorgd worden niet meer de nodige hulp kunnen krijgen. Heel wat regio’s zijn hierin nog zoekende om dit te organiseren. Hebben jullie een draaiboek uitgewerkt? Zijn jullie klaar om tot actie over te gaan eens dit nodig is?

Hierbij alvast twee draaiboeken: van het Agentschap Zorg en Gezondheid en van Artsen Zonder Grenzen.

Ondersteuning van eerstelijnsmedewerkers en -zorgverleners

Eerstelijnsmedewerkers en -zorgverleners geven het beste van zichzelf om personen met een zorg- en ondersteuningsnood verder te helpen. Welke beroepsgroep- of organisatie overschrijdende ideeën en tips of initiatieven ken jij die hén ondersteunen?

Samenwerking eerste lijn en ziekenhuizen

Nu meer dan ooit is een vlotte samenwerking tussen de eerste lijn en de ziekenhuizen essentieel. Heel wat mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en worden mogelijks vroeger uit het ziekenhuis ontslagen omwille van capaciteitsproblemen. Vaak komen ze terug in hun thuissituatie zonder dat alle zorg al georganiseerd werd. Welke ideeën heb jij, of welke sectoroverschrijdende initiatieven ken jij om dit op te vangen?

Rol van de zorgraad

De zorgraad kan een informerende en katalyserende rol opnemen tussen de sectoren en organisaties uit de eerstelijnszone en de stem van de verschillende clusters laten horen op sectoraal overleg. Hebben jullie als zorgraad een idee over hoe je samen kan omgaan met de Corona/COVID-19 crisis? Hoe werken de verschillende clusters samen? Hoe verzamelen jullie informatie voor jullie eerstelijnszone? Hebben jullie al concrete zaken uitgewerkt?...

Inzamelacties

Eerstelijnswerkers en ziekenhuizen zijn dringend op zoek naar mondmaskers en ander beschermend materiaal. Hoe zorgt jullie regio ervoor dat dit gecoördineerd gebeurt en het overzicht behouden wordt van wat werd verzameld en waar de noden zijn? Hoe wordt het materiaal terug verdeeld?

Professionele ondersteuning van personen thuis

Heel wat hulp kan moeilijk of niet meer georganiseerd worden. Toch is het cruciaal dat kwetsbare personen de voor hen noodzakelijke hulp thuis verder kunnen krijgen. Welke inspirerende, intersectorale werking, waarbij personen met een zorg- en ondersteuningsnood toch ondersteuning krijgen, ken jij? En wat met personen die niet ziek zijn, maar dreigen zonder hulp te vallen?

Vrijwilligerswerk en buurtzorg

Er ontstaan tal van inspirerende initiatieven in Vlaanderen via vrijwilligers, buren, jeugdbewegingen, verenigingen… die de kwetsbare persoon thuis ondersteunen. Zoals boodschappen doen voor een oudere, telefoneren naar mensen die alleen thuis zitten… Deel je idee of initiatief en inspireer anderen om hetzelfde te doen.

Andere

Indien jouw idee of initiatief niet onder één van de reeds opgelijste thema’s past, kan je het hier kwijt