Privacy beleid 'VIVEL Verbindt'

Wij respecteren je privacy en beheren je persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen om ‘Het palliatief debat’ succesvol uit te voeren. Je persoonsgegevens worden steeds zo geanonimiseerd mogelijk verwerkt. In deze privacyverklaring zetten we de verschillende privacyaspecten op een rij. 

We behouden ons het recht om de Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. 

De gegevens worden in opdracht van VIVEL VZW Lakensestraat 71000 Brussel, met ondernemingsnummer 0720 947 550 verwerkt onder de verantwoordelijkheid van: 

 • Levuur CVBA, Grensstraat 6 – 3010 Kessel-Lo, met ondernemingsnummer BE0834.994.608 
 • Tree BVBA, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel, met ondernemingsnummer BE0840.111.951 
 • Bpart BV, Vaartstraat 73, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer BE0736.673.725 

Hoe kun je meedoen?  

Iedereen kan de inhoud van het online platform bekijken. Als je zelf een initiatief of idee wilt indienen, een reactie geven of gepubliceerde ideeën en/of initiatieven steunen, dan moet je een account aanmaken. 

Je kan een account aanmaken als persoon of als organisatie. Registreer je als een groep of een organisatie? Dan gaan we ervan uit dat je spreekt in naam van die groep of die organisatie. 

In wat volgt gaan we in op de verschillende situaties waar we gegevens van jou verzamelen en waarom/wat we er mee doen. 

Als je een publieke bijdrage plaatst 

Om op het platform een publieke bijdrage toe te voegen zoals een idee, een initiatief, een foto of een reactie, moet je een account aanmaken. Op dat moment bezorg je ons de volgende informatie: je voornaam, je achternaam, je e-mailadres. Optioneel bezorg je ons: je eerstelijnszone, je beroepsgroep. Deze informatie wordt bijgehouden en gekoppeld aan je profiel.  

Na het aanmaken van je account ontvang je een e-mail om je inschrijving te bevestigen. Je kunt ook een e-mail ontvangen waarin we meer informatie over je geplaatste idee vragen. Als je een bijdrage plaatst, brengen we je via e-mail op de hoogte wanneer deze (niet) gepubliceerd wordt. 

Je bijdrage, idee of reactie verschijnt op het platform samen met je voornaam en de eerste letter van je familienaam (bijvoorbeeld Peter P.). Als je je inschrijft als organisatie, verschijnt ook de volledige naam van je organisatie (bijvoorbeeld Peter P. van De Voetbalploeg).  

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief 

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief van VIVEL, houden we je op de hoogte van de activiteiten en initiatieven van VIVEL. Bij elke e-mail zal een opt-out aanwezig zijn. We sturen je periodiek e-mails om: 

 • je verder te informeren over de activiteiten en initiatieven van VIVEL; 
 • je uit te nodigen voor mee in te stappen in projecten voortvloeiend uit VIVEL  

Gedeelde gegevens via geconnecteerde sociale media  

Als je vanuit het platform wilt posten op sociale media, moet je je inloggen bij het relevante sociale netwerk. De gegevens die je dan moet verstrekken, zijn de verantwoordelijkheid van dat sociale netwerk. Wij houden enkel bij dat je de bijdrage hebt gedeeld en via welk sociaal netwerk. 

Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de data die aanbieders van sociale netwerken zoals Google, Facebook of Twitter over jou verzamelen. 

Gedeelde gegevens via het gebruik van het platform  

Als je gebruik maakt van het platform, registreren onze servers automatisch data die je webbrowser ons toestuurt wanneer je een website bezoekt (’Log Data’). Deze informatie bevat bijvoorbeeld je browsertype, je IP adres en gebruikte zoektermen. 

Als je interactie hebt met een bijdrage op het platform, hebben we toegang tot data die o.a. het bereik van de bijdrage identificeert (clicks, likes, shares ...). 

Zoals bijna alle websites maken we daarnaast gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om onze website en onze diensten te verbeteren. We maken zowel gebruik van 'session cookies' die verwijderd worden zodra je onze website verlaat als van 'persistent cookies' die niet vanzelf verwijderd worden. Je kunt die via de instellingen van je browser zelf verwijderen.  

Bij gebruik van hulp en ondersteuning 

Als je ons contacteert met een vraag of opmerking, heb je zelf grotendeels in de hand welke informatie we van jou ontvangen. Je kunt ons bijvoorbeeld een e-mail sturen waarin je ook je Twitter-account, professioneel adres of een foto opneemt.   

Waarom verzamelen wij je gegevens? 

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden: 

 • je publieke bijdragen te publiceren op het platform en je helpen deze verder te delen; 
 • je op de hoogte te houden van de activiteiten en initiatieven van VIVEL via de nieuwsbrief (als je daarvoor kiest);  
 • je bijdrage anoniem te verwerken voor het vervolg van het project, om een projectrapport op te stellen of om geaggregeerde analyses uit te voeren 
 • steekproefsgewijs gebruikersonderzoek (op een anonieme en geaggregeerde wijze) om met uw feedback onze methodieken en tools te verbeteren; 
 • ondersteunende acties te nemen die nodig zijn om de werking en onderhoud van je account en/of het platform en de website te garanderen;
 • de website te verbeteren: om je ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website.  

Geven we je individuele gegevens door?  

We geven je persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij we je specifieke, expliciete toestemming hiervoor krijgen. In sommige gevallen verplicht de wet ons echter om je informatie door te geven aan bevoegde autoriteiten. 

We beveiligen de gegevens op een verantwoorde manier, rekening houdend met de gangbare praktijken en verwachtingen. Geen enkel systeem of platform is echter onfeilbaar. Als je vermoedt dat er misbruik gemaakt wordt van je gegevens, contacteer ons dan onmiddellijk via gdpr@bpart.be. 

Hoelang bewaren wij je gegevens?  

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we je persoonsgegevens na je laatste interactie met 'VIVEL Verbindt' gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden.  

Wat zijn je rechten?  

 • Je kunt je persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen. Dit recht kan je ook zelf uitoefenen via je profiel-pagina (Mijn profiel). 
 • Je kunt je persoonsgegevens opvragen ter inzage. 
 • Je recht op overdraagbaarheid: je kunt je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm krijgen. 
 • Het recht op beperking van de verwerking: je kunt een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens in de toekomst vragen. 
 • Je hebt het recht om de gegeven toestemming in te trekken (bv. nieuwsbrief). 
 • Je hebt steeds het recht om je gegevens te laten verwijderen. 

Contacteer ons  

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen? Wil je een of meer van uw rechten uitoefenen? Stuur dan een e-mail naar gdpr@bpart.be. 

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be