Terug naar overzicht

Lokaal bron- en contactonderzoek

De Vlaamse Regering keurde op 26 juni 2020 een plan goed om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. De zorgraden met hun netwerk krijgen hier een belangrijke rol toebedeeld. Het welslagen van infectiebestrijding staat of valt immers door enerzijds een preventieve aanpak en anderzijds een doorgedreven contactopsporing en ondersteuning van getroffen voorzieningen en gemeenschappen. Hoe organiseren jullie dit in je eigen regio? Maakten jullie een draaiboek of afsprakenkader dat jullie willen delen?