Lokaal bron- en contactonderzoek

Dagelijks Bestuur van de Zorgraad Gent: 3x/week overleg

Sinds de corona-crisis komt het Dagelijks Bestuur van de Zorgraad van Gent elke 2 dagen samen via videocalls (Teams) om de coördinatie mbt de eerstelijn op te nemen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 1 lid van het lokaal bestuur, 1 lid uit de cluster gezondheid, 2 leden uit de cluster welzijn en 2 leden uit de cluster optionele leden. Aanvullend sluiten mensen van LMN en WRG aan.

Op dat DB staan volgende punten steeds op de agenda:

  • het beschermingsmateriaal: via een online formulier brengen we de noden in kaart en via inzamelacties proberen we te bevoorraden waar de meest dringende noden zijn
  • het pretriagepunt voor huisartsen
  • het schakelzorgcentrum
  • afstemming rond thuiszorg
  • communicatie naar de Eerstelijnszone Gent: op regelmatige basis versturen we nieuwsbrieven om iedereen goed te informeren

Op die manier zorgen we ervoor dat de vele initiatieven meer gecoördineerd verlopen en afgestemd worden met elkaar.