Terug naar overzicht

Inzamelacties

Eerstelijnswerkers en ziekenhuizen zijn dringend op zoek naar mondmaskers en ander beschermend materiaal. Hoe zorgt jullie regio ervoor dat dit gecoördineerd gebeurt en het overzicht behouden wordt van wat werd verzameld en waar de noden zijn? Hoe wordt het materiaal terug verdeeld?