Inzamelacties

Zoekfunctie voor levering van mondmaskers FOD

De FOD leverde per gemeente mondmaskers voor artsen, tandartsen, verpleegkunde, vroedkunde, kine en funeraria. Helaas gebruikte men verouderde lijsten en bovendien gebeurde de levering op domicilieadres.

Gevolg: grote verwarring voor professionals waar hun pakket geleverd werd.

Zorgverleners kunnen -door hun rizivnummer in te geven- checken of hun pakket geleverd is in Gent, waar en wanneer ze kunnen afhalen, via een simpele zoekfunctie. Hier vind je de link naar het document dat wij hiervoor vanuit ELZ Gent aanmaakten.  Zo hoeven onze zorgverleners geen nutteloze verplaatsing te maken.

Nog mooier zou zijn dat de Federale overheid zelf een globale zoekfunctie opzet waarbij na ingeven van het rizivnummer, getoond wordt waar het pakket zich bevindt en hoe de gemeente gecontacteerd kan worden. Zo kan iedere zorgverlener traceren waar zijn pakket geleverd werd.