Terug naar overzicht

Professionele ondersteuning van personen thuis

Heel wat hulp kan moeilijk of niet meer georganiseerd worden. Toch is het cruciaal dat kwetsbare personen de voor hen noodzakelijke hulp thuis verder kunnen krijgen. Welke inspirerende, intersectorale werking, waarbij personen met een zorg- en ondersteuningsnood toch ondersteuning krijgen, ken jij? En wat met personen die niet ziek zijn, maar dreigen zonder hulp te vallen?

Deze bijdragen werden reeds ingediend