Professionele ondersteuning van personen thuis

Apotheken als meldpunt voor huiselijk geweld - Masker 19

De lokale apotheken engageren zich als meldpunt voor huiselijk geweld. Hiervoor wordt samengewerkt met het CAW.

Werkwijze:

  • Een slachtoffer vraagt in de apotheek naar een 'masker 19'.
  • De apotheker antwoordt dat dit masker moet worden besteld en vraagt de contactgegevens van het slachtoffer (adres en telefoonnummer).
  • De apotheker contacteert de CAW-hulpverlening via het gratis nummer 1712.
  • De apotheker registreert de melding van huiselijk geweld in de apotheeksoftware
  • De hulpverlener van het CAW zal telefonisch contact opnemen met het slachtoffer, om advies en ondersteuning te bieden en te bemiddelen.
  • Men zal ook een inschatting maken of de politie ingelicht moet worden, zodat die ter plaatse kan gaan.

Er wordt een affiche voorzien voor in de apotheek.