Professionele ondersteuning van personen thuis

Ook tijdens de Coronacrisis is het CAW er voor jou!

Ook nu kan je patiënt of cliënt bij ons CAW terecht met al zijn/haar welzijnsvragen. Het Coronavirus kan ook extra vragen oproepen. In uw kot blijven is niet gemakkelijk en kan spanning, eenzaamheid, angst,... oproepen.

Ze kunnen op dit moment niet langskomen bij het CAW en het CAW komt niet op huisbezoek.

Ze kunnen wel terecht 

Meer informatie over hoe te contacteren, vinden ze op de website van het CAW

Ook de opvang voor dak- en thuislozen blijft open. De opvang in het vluchthuis is gewaarborgd en het crisisnetwerk is operationeel.

Deze bijdrage werd gepost vanuit CAW Centraal-West-Vlaanderen