Vrijwilligerswerk en buurtzorg

Samana Mantelzorgtelefoon

Heeft de mantelzorger van je patiënt/cliënt vragen over corona en wat dit voor hem/haar betekent? Of heeft de mantelzorger even nood aan een luisterend oor?

Informeer over onze mantelzorgtelefoon op het nummer 078 15 50 20. De mantelzorger krijgt alle tijd die hij/zij nodig heeft om te vertellen waarmee hij/zij zit of om in vertrouwen het hart even te luchten bij iemand die begrijpt waarover men spreekt.

De Samana Mantelzorgtelefoon is iedere werkdag bereikbaar van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

De kostprijs is die van een zonaal gesprek, van waar men in België ook belt.

Meer informatie vindt men op de website.