Vrijwilligerswerk en buurtzorg

HealthLi Buurtkompas

Gezondheidsvaardigheden versterken in co-creatie met kwetsbare groepen. Hoe begin je eraan als eerstelijnszone?

HealthLi Buurtkompas is een project dat plaatsvindt in eerstelijnszone Pallieterland (Berlaar, Duffel, Nijlen, Lier, Ranst). Het is één van de projecten rond gezondheidsvaardigheden dat gesteund wordt door de Koning Boudewijnstichting. Voor de coördinatie en begeleiding doet ELZ Pallieterland beroep op de Thomas More Hogeschool.

De kick-off vond plaats in oktober 2019. In een eerste fase is gekeken naar de noden op vlak van gezondheidsvaardigheden in de regio: voor wie is ondersteuning zinvol en rond welk thema? Na een omgevingsanalyse en bevraging bij eerstelijnszorgverleners besloot de zorgraad in februari 2020 om een ondersteuningspakket samen te stellen om de samenredzaamheid rond eenzaamheid te bevorderen, en dit voor en in co-creatie met jongvolwassenen (20-35 jaar) met een milde psychische kwetsbaarheid en hun naaste zorgverleners (al dan niet professioneel).

Deze co-creatie is in volle voorbereiding en start in september 2020.

Interesse in het project? U kan zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Hebt u expertise rond eenzaamheid en/of psychische kwetsbaarheid en mogen we u vrijblijvend contacteren voor advies? Neem deel aan onze klankbordgroep en krijg extra updates over onze ontwikkelingen.

Wij staan ook steeds open voor vragen en een open gesprek. U kan hiervoor contact opnemen met: joke.coussement@thomasmore.be  of leen.haesaert@thomasmore.be