Samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuizen

Corona-informatieplatform welzijns- en zorgsector 2 ziekenhuizen en 3 eerstelijnszones Leuven

Via een trello bord werken 2 ziekenhuizen in onze regio samen met de omliggende 3 eerstelijnszones om de Corona crisis op te vangen.

Het doel van dit bord is de integrator betrokken houden en zorgen dat de informatie vlot doorstroomt. bv. zorgen dat de eerstelijn op de hoogte is over de capaciteit in de ziekenhuizen en dat omgekeerd de ziekenhuizen kunnen volgen hoeveel capaciteit er is in WZC's, kortverblijven, centra voor revalidatie, ... zodat zij een vlotte uitstroom van patiënten kunnen voorzien.

Het bord is continu in evolutie.

Lijsten op 25/03:

  • capaciteit in ziekenhuizen, WZC, kortverblijf, revalidatie, SZC … monitoring en communicatie
  • communicatie: welke info moet naar de zorgverleners, welke naar bevolking 
  • hulplijnen en ondersteuning
  • per beroepsgroep of organisatie: één contactpersoon die zorgt voor communicatie naar de achterban

Er zijn een beperkt aantal personen met schrijfrechten, die instaan voor het beheer van het bord.

Een printscreen van het platform vind je hier.

En hierbij ook de mailing die verstuurd werd vanuit de ELZ en Zorgzaam Leuven.