Samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuizen

Uitwisselen over procedures inzake persoonlijk beschermingsmateriaal e.a. topics voor infectiecontrole

In Lier was er naar aanleiding van schakelzorgcentrum uitwisseling tussen partners van eerstelijnszone en ziekenhuishygiëne van Heilig Hart ziekenhuis Lier.

Bv. hoe scheiding vuile en propere zone realiseren?

In bijlage vinden jullie twee procedures van het ziekenhuis .v.m. hoe aan- en uitdoen van persoonlijk beschermingsmateriaal: