Terug naar overzicht

Samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuizen

Nu meer dan ooit is een vlotte samenwerking tussen de eerste lijn en de ziekenhuizen essentieel. Heel wat mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en worden mogelijks vroeger uit het ziekenhuis ontslagen omwille van capaciteitsproblemen. Vaak komen ze terug in hun thuissituatie zonder dat alle zorg al georganiseerd werd. Welke ideeën heb jij, of welke sectoroverschrijdende initiatieven ken jij om dit op te vangen?