Terug naar overzicht

Schakelzorgcentrum

Vanuit de overheid wordt gevraagd om een schakelzorgcentrum in te richten indien de ziekenhuizen geen ruimte meer hebben om iedereen die ziek is en (ernstige) klachten vertoont op te nemen, of wanneer mensen die thuis verzorgd worden niet meer de nodige hulp kunnen krijgen. Heel wat regio’s zijn hierin nog zoekende om dit te organiseren. Hebben jullie een draaiboek uitgewerkt? Zijn jullie klaar om tot actie over te gaan eens dit nodig is? Hierbij alvast het draaiboek van het Agentschap Zorg en Gezondheid.