Schakelzorgcentrum

Crisisvrijwilligers Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen kan crisisvrijwilligers inzetten bij schakelzorgcentra.

Deze vrijwilligers kunnen logistieke, ondersteunende of licht-verzorgende taken opnemen.

De licht-verzorgende taken kunnen onze vrijwilligers van de Hulpdienst opnemen. Zij volgden allemaal een opleiding eerste hulp of eventhulpverlening en hebben ervaring met patiëntencontact.

Naast deze reguliere vrijwilligers heeft Rode Kruis-Vlaanderen ook burgers opgeroepen op zich aan te melden als crisisvrijwilligers.

Intussen zijn meer dan 3000 crisisvrijwilligers geregistreerd. Op dit moment zetten ze zich in bij logistieke en administratieve taken en bieden ondersteuning in woonzorgcentra, donorcentra en bij pre-triage en triagepunten bij huisartsenwachtposten.

Rode Kruis-Vlaanderen kan helpen bij de uitbouw en uitbating van schakelzorgcentra.

Neem gerust contact met ons op via: socialehulpverlening@rodekruis.be