Terug naar overzicht

Triagepunt

Een triagepunt is een samenwerking tussen huisartsenkringen/wachtposten en ziekenhuizen waar patiënten na telefonische triage door de huisarts een fysiek klinisch onderzoek ondergaan om verder onderscheid te kunnen maken tussen patiënten die verder thuis behandeld zullen worden en patiënten die worden verwezen naar spoed voor mogelijkse opname. Hoe organiseren jullie dit praktisch? Maakten jullie een draaiboek, afsprakenkader dat jullie willen delen? …