Triagepunt

Opstart pretriagepunt Eerstelijnszone Gent

Het pretriagepunt in Gent werd op 19 maart geopend in een zijgebouw aan het AZ Jan Palfijn.

Het triagecentrum verzekert een efficiënte inzet van mankracht en middelen (bv. beschermingsmateriaal). Er werd een protocol opgemaakt door de Huisartsenvereniging Gent, hier te vinden. Patiënten die naar het ziekenhuis moeten, kunnen verwezen worden naar de 4 Gentse ziekenhuizen.

Het pretriagepunt is open op weekdagen tussen 8u en 19u. Huisartsen die aangaven dit pretriagecentrum te willen bemannen, worden via een beurtrolsysteem ingezet. In het weekend blijven de wachtposten open.

Om het onthaal te bemannen wordt beroep gedaan op personeel van de stad Gent dat omwille van de corona-crisis hun taken niet meer kan opnemen. Daarnaast worden ook studenten huisartsgeneeskunde ingezet om artsen te assisteren, patiënten te begeleiden en het triagecentrum grondig te ontsmetten.