Terug naar overzicht

Noden en aanbod verbinden

Eerstelijnszones vangen vaak noden op uit het werkveld en dienen hierop een gepast antwoord te formuleren. Het capteren van noden kan op verschillende manieren gebeuren, zoals via de COVID-19 Barometer, het dashboard noden van het Agentschap Zorg en Gezondheid, lokale bevragingen, rechtstreeks aanspreekpunt voor zorgverleners,... Hierop dient de eerstelijnszone een antwoord te formuleren door linken te leggen met bestaande lokale, regionale en Vlaamse initiatieven. Hoe hebben jullie de verbinding tussen vraag en aanbod aangepakt? Hoe gaan jullie om met de nood aan psychosociale ondersteuning?