Noden en aanbod verbinden

Continue monitoring om de hoogste noden van zorgpersoneel in te vullen

Wij hebben een systeem op poten gezet om pro-actief in te spelen op noden van eerstelijnsmedewerkers en professionals. We doen dit via het brede netwerk van Zorgzaam Leuven, waar we per beroepsgroep één contactpersoon hebben. Deze inventariseert noden en stuurt door naar een centraal punt in Zorgzaam Leuven (ELZ Leuven).

De noden die bevraagd worden zijn bijvoorbeeld: Hoeveel uitval is er door ziekte in uw praktijk? , Is er nood aan extra reiniging van de huisartspraktijk? , Plexi glas ter bescherming van de huisapotheker? , Maaltijden op de wachtpost en triagepost voor het zorgpersoneel? , Problemen kinderopvang bij zorgpersoneel?, Nood aan opleiding rond teleconsultatie? , Nood aan psychologische ondersteuning?

De noden worden ingevuld door enerzijds vrijwilligers, medewerkers van Stad Leuven, andere professionals (bv. eerstelijnspsychologen)