Noden en aanbod verbinden

Samenwerking tussen eerstelijnsactoren met behulp van de eerste lijn barometer

Aan de hand van de eerste lijn barometer merkten we binnen de huisartsenkring in Tervuren aan het begin van de pandemie dat sommige dokters tekort hadden aan ontsmettingshandgel. Onder andere bij opstart pretriagepost hebben we een oproep gedaan naar apothekers en hebben we hen laten weten waar we nog nood aan hadden. Op die manier hebben we regelmatig info gekregen van de apothekers met betrekking tot hun voorraad en waar ze konden helpen. We hebben de gegevens van de apotheken kunnen doorgeven die alcohol gel voorradig hadden.

Verder konden we uit de barometer ook afleiden dat er problemen waren in de WoonZorgCentra en hebben we vaak contact opgenomen met CRA-artsen.