Terug naar overzicht

Sensibiliseren van de populatie en zorgaanbieders

Om de contactopsporing succesvol uit te bouwen moeten burgers en zorgaanbieders continu geïnformeerd worden over de te nemen preventieve maatregelen zowel bij een heropflakkering als in het dagelijkse leven. De expertise van de LOGO’s kan hierbij worden ingeschakeld. Het is binnen de zorgraad dat deze rol wordt opgenomen. De zorgraden zijn vrij om deze opdracht al dan niet op regionaal niveau in te vullen.