Wat is VIVEL?

VIVEL is het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn dat sinds 1 mei 2019 erkend en gefinancierd wordt door de Vlaamse Overheid als partnerorganisatie voor de eerste lijn. 
Samen met alle actoren van de eerste lijn wil VIVEL de gezondheid en het welzijn van elke burger in Vlaanderen en Brussel verbeteren. 
VIVEL brengt kennis en expertise samen op het vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie. Op Vlaams niveau is VIVEL het centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar. 

Meer informatie over VIVEL kan je terugvinden op www.vivel.be

Ben je benieuwd naar de informatie van de eerstelijnszone waartoe je behoort? Kijk dan ook eens op www.eerstelijnszone.be