Wat is 'VIVEL Verbindt'?

'VIVEL Verbindt' is het online communicatieplatform van het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn, of afgekort VIVEL vzw. Het doel van het online platform is om eerstelijnsmedewerkers, -zorgverleners en lokale besturen de kans te geven om goede ideeën en initiatieven met elkaar te delen en te leren van elkaar. Door de huidige noden en behoeften over een aanpak van Corona, zullen we dit platform nu gebruiken om hierover ideeën en initiatieven te delen. Ook burgers zijn welkom om over de schouder van organisaties mee te kijken.

Deel 'VIVEL Verbindt' zoveel mogelijk met elkaar via het Facebook of Twitter icoon rechts bovenaan. Hoe meer professionals het platform kennen, hoe meer we van en met elkaar kunnen leren!

 

Wat is het verschil tussen een idee en een initiatief?

Een idee is een voorstel dat nog niet werd uitgewerkt.
Een initiatief is een idee dat reeds vorm heeft gekregenen eventueel al in praktijk werd gebracht.  

Ga op zoek naar goede ideeën/initiatieven die de samenleving kunnen helpen. We denken hierbij aan buurtinitiatieven, jeugdwerking, initiatieven vanuit de eerste lijn, vrijwilligerswerk, ideeën in verband met het schakelzorgcentrum…maar ook aan concrete suggesties om de (eventuele) grote instroom voor de ziekenhuizen mee in de eerste lijn te helpen opvangen. De uitwisseling tussen alle eerstelijnspartners en de lokale besturen, is bij uitstek een rol van de zorgraad. We vernemen met trots dat er al mooie initiatieven zijn opgestart! 

Help ons, om samen met jullie mee te bouwen aan de solidariteitsbeweging in onze samenleving!